ახალგაზრდული ფორუმი

24 მაისი 2022, 14:08 175 ნახვა

World Vision-ის ინიციატივით ბათუმში ახალგაზრდული ფორუმი ტარდება რომლის მიზანია სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის შესახებ ახალგაზრდებს შორის  ინფორმირებულობის გაზრდა და მათი ჩართვა სხვადასხვა პროექტში.

ცენტრალურ მთავრობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით სექტორთშორის დიალოგის მხარდაჭერა. 

ასევე პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში მყოფი ლტოლვილი ბავშვების, ქართველ ახალგაზრდებთან დამეგობრებას კულტურული და სოციალური კავშირების გარღმავებას, აჭარის შემთხვევაში პროექტს მხარს უჭერს  ბათუმის მერია

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ადმინისტრატორი

ამავე კატეგორიაში