ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1049 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი