საქართველოს პოლიტიკური ინსტიტუტის ანგარიში

01 თებერვალი 2023, 18:31 331 ნახვა

საქართველოს პოლიტიკურმა ინსტიტუტმა 2022 წლის ქვეყნის საქმიანობის კომპლექსური ანგარიში, საქართველოს მმართველობის ინდექსი მეორედ წარადგინა. ინდექსი მიმოიხილავს საქართველოს შედეგებს მმართველობის 4 სფეროში:დემოკრატიული, ეფექტიანი, სოციალურ-ეკონომიკურ და საგარეო მმართველობებს. ინდექსი ძირითად ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს სახელმწიფო უწყებებზე, მაგრამ ამავდროულად ის მოიცავს პოლიტიკურ , სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს და გარე მოთამაშეების საკითხებსაც. წარმომადგენლებმა ისაუბრეს სამუშაო პროცესზე და აღნიშნეს ისიც თუ რა პრობლემები გამოიკვეთა ქვეყანაში.

ანნა პირტახია
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში