ლოლა ტუმასიანი
ჟურნალისტი
277 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქობულეთის კორესპონდენტი (სტაჟიორი)