თავმჯდომარე და წევრები

გიგა ჩხარტიშვილი

მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე

თამილა დოლიძე

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

სოსო სტურუა

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

თამარ წილოსანი

მრჩეველთა საბჭოს წევრი

გია ქარცივაძე

მრჩეველთა საბჭოს წევრი