გაზიარება:

გზამკვლევი  -  ინფორმაცია პროექტებზე, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტშია გაწერილი.  რატომ და ვის შეუძლია ამ რესურსის გამოყენება?

კითხვებს გზამკვლევში ნაზიბროლა ქობულაძე დასვამს