გაზიარება:

განათლება, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება. კულტურული მემკვიდრეობა, ტურიზმი, დასაქმება და სამოქალაქო საზოგადოება  - ეს არის სფეროები, სადაც ახალი გამოწვევები და მოლოდინებია. ჩვენ ვმუშაობთ თემებზე, რომელიც ყოველთვის აქტუალურია.

ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ...  ტელ: 27-43-91  27-43-92