07 ნოემბერი 2019, 17:00 8823 ნახვა

ანს. „ლაამან აზნაშის“ (მთის ჰანგები) და ქეთო მუთოშვილი | პანკისის ხეობა(ახმეტა) | გადაცემა 193-ე

გადაცემაში ვხვდებით ანსამბლ „ლაამან აზნაშის“ (მთის ჰანგები) ასე ითარგმნება. პანკისის ხეობაში რელიგიურ მოსაზრებებზე დაყრდნობით მუსიკის მიმართ წინააღმდეგობის მიუხედავად, სიმღერაზე უარს არ ამბობენ. მღერიან ქართულ და ვაინახურ სიმღერებს. გადაცემაში ვისმენთ სარიტუალო სიმღერებს, მეტწილად ლოცვითი ტექსტებით. სრულდება სხვადასხვა რელიგიური რიტუალისას.  გადაცემაში ვხვდებით უნიკალური ხმის მქონე ქალბატონს ქეთო მუთოშვილს, ვინაც ისტრუმენტის თანხლებით ასრულებს, როგორც ქართულ, ასევე ჩეჩნურ სიმღერებს.