ირაკლი დარცმელიძე
სპორტული ჟურნალისტი
1117 პუბლიკაცია