გუგული ბერიძე
ჟურნალისტი
1751 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ

საერთაშორისო ამბების რედაქტორი