გუგული ბერიძე
ჟურნალისტი
4485 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ

საერთაშორისო ამბების რედაქტორი