გუგული ბერიძე
ჟურნალისტი
4618 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ

საერთაშორისო ამბების რედაქტორი