ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1005 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი