ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1020 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი