04 სექტემბერი 2022, 14:18 1210 ნახვა

მდგმურები

არის თუ არა დაცული ბინის მფლობელი, როცა ხელშეკრულებით ან მის გარეშე აქირავებს ქონებას?