მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1708 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ