მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1885 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ