მზია მართალიშვილი
ჟურნალისტი
1906 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ