ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი
1027 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ
ქედის კორესპონდენტი