ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი
1979 პუბლიკაცია
ავტორის შესახებ